Webseiten-Übersetzungen

Für Unternehmen ist es heutzutage unabdingbar, einen professionellen Internetauftritt zu haben, der als digitale Visitenkarte gilt. Durch die globale Verflechtung werden die Geschäftsbeziehungen immer internationaler. Somit ist es wichtig, dass die Webseite Ihres Unternehmens in mindestens eine Sprache professionell übersetzt wird. Die Inhalte müssen dabei dem jeweiligen landesspezifischen Kontext entsprechen. Durch den mehrsprachigen Internetauftritt Ihres Unternehmens lassen sich neue Märkte erschließen. Verlassen Sie sich auf die Leistung von unseren Fachübersetzern, die jeweils die richtige Wortwahl treffen. So bauen Sie Vertrauen zu Ihren Geschäftspartnern auf.

Übersetzung von Apps

Apps sind heutzutage kaum wegzudenken. Sie erleichtern die sprachliche Kommunikation und sind für die Nutzer einfach zu bedienen. Wir übersetzen Apps in einige relevante Sprachen, wie Englisch, Türkisch Polnisch und Spanisch.

Übersetzung von Online-Shops

Online-Shops sind aktuell mehr denn je präsent und machen Einkäufe per Mausklick möglich. Damit jeder sprachlich mit dieser Einkaufsmethode klarkommt, bietet es sich an, den Shop mehrsprachig übersetzen zu lassen. Dies kann zu mehr Umsatz führen und die Internationalisierung des Geschäfts voranbringen. Die Inhalte sollten auf die jeweilige Zielgruppe zugeschnitten werden. Unsere ausgebildeten Muttersprachler übersetzen Online-Shops professionell, zielgruppengerecht und fachlich.

Website translations

Today, it is indispensable for businesses to have a professional online representation that serves as a digital business card. Due to global interdependence, business relations become more and more international. Therefore, it is important that your company’s website is professionally translated into at least one language. Here, the website’s contents must meet the country specific requirements. Thanks to a multilingual company website you might be able to enter new markets. You can rely on our specialised translators always finding the appropriate wording. This way you can build trust between you and your business partners.

Translation of apps

Nowadays, it is almost impossible to imagine a world without apps. They make communication easier and are user-friendly. We translate apps in several relevant languages as English, Turkish, Polish, and Spanish.

Translation of online shops

Online shops are more common than ever and make it possible to purchase goods at the click of a mouse. For offering a convenient shopping experience for everyone, it makes sense to have the shop translated into multiple languages. This can lead to a higher turnover and helps with expanding your business across borders. The content should be tailored to the respective target group. Our professional native speakers translate your online shops professionally and tailored to your target audience.

Tłumaczenia stron internetowych

W dzisiejszych czasach posiadanie strony internetowej, będącej wizytówką firmy, jest niezbędne. Ze względu na globalną integrację, relacje biznesowe stają się coraz bardziej międzynarodowe. Dlatego ważne jest to, aby strona internetowa Państwa firmy była profesjonalnie przetłumaczona na co najmniej jeden język. Treść musi odpowiadać kontekstowi. Wielojęzyczna obecność Państwa firmy w internecie może otworzyć Wam nowe rynki zbytu. Możecie polegać na skuteczności naszych profesjonalnych tłumaczy, dokonujących właściwego doboru słów. W ten sposób możecie zdobyć zaufanie u swoich partnerów biznesowych.

Tłumaczenie aplikacji

W dzisiejszych czasach trudno wyobrazić sobie życie bez aplikacji. Ułatwiają one komunikację językową i są łatwe w obsłudze dla użytkowników. Tłumaczymy aplikacje na kilka istotnych języków, takich jak angielski, turecki, polski i hiszpański.

Tłumaczenie sklepów internetowych

Sklepy internetowe są bardziej obecne w naszym życiu niż kiedykolwiek i umożliwiają zakupy za pomocą kliknięcia myszką. Aby każdy użytkownik mógł sobie poradzić językowo z tym sposobem robienia zakupów, sensowne jest zlecenie przetłumaczenia sklepu na kilka języków. Może to prowadzić do zwiększenia sprzedaży i promować internacjonalizację biznesu. Treść powinna być dostosowana do danej grupy odbiorców. Nasi specjaliści profesjonalnie realizują tłumaczenia sklepów internetowych i są zorientowani na docelową grupę odbiorców.
x