Medizinische Übersetzungen

Wenn Sie eine professionelle und präzise Übersetzung von Dokumenten aus dem Bereich Medizin benötigen, dann sind Sie bei Brune Sprachenservice an der richtigen Adresse. Wir bieten Fachübersetzungen durch kompetente Übersetzer aus dem jeweiligen Fachbereich an. Bei medizinischen Übersetzungen spielen Fachwissen und Genauigkeit eine große Rolle. Diese Verantwortung kennen unsere Übersetzer sehr gut. Durch Ihre präzise und gewissenhafte Arbeitsweise wird die Qualität der jeweiligen Übersetzung gestützt.
Wir arbeiten mit erfahrenen Muttersprachlern zusammen, die fundierte medizinische Kenntnisse in dem jeweiligen Fachbereich haben.

Wir übersetzen regelmäßig folgende Dokumente aus dem Bereich Medizin:


 • Arztbriefe


 • Diagnosen


 • Ärztliche Bescheinigungen

 • Entlassungsdokumente


 • Pathologische Befunde


 • Beipackzettel für Medikamente

 • Berichte und Präsentationen


 • Medizinische Gutachten

Medical translations

If you require a professional and precise translation of medical documents, Brune Sprachenservice is the right partner for you. We offer specialised translations done by competent translators who are subject matter experts. For medical translations, expert knowledge and accuracy are very important. Our translators are aware of this responsibility. The quality of the respective translation is ensured by their precise and diligent way of working. We collaborate with experienced native speakers who have fundamental medial know-how in the respective field.

We regularly translate the following medical documents:


 • Doctor’s letters

 • Diagnoses

 • Medical certificates

 • Discharge documents

 • Pathological findings

 • Package inserts for medicines

 • Reports and Presentations

 • Medical reports

Tłumaczenia medyczne

Jeśli potrzebujecie Państwo profesjonalnego i precyzyjnego tłumaczenia dokumentów z zakresu medycyny, to biuro tłumaczeń Brune Sprachenservice jest właściwym adresem. Oferujemy tłumaczenia specjalistyczne wykonywane przez kompetentnych tłumaczy z danej dziedziny. W tłumaczeniach medycznych dużą rolę odgrywa fachowa wiedza i dokładność. Nasi tłumacze doskonale znają tę odpowiedzialność. Ich precyzyjne i sumienne metody pracy wspierają jakość danego tłumaczenia.
Współpracujemy z doświadczonymi native speakerami, którzy posiadają solidną wiedzę medyczną w określonej dziedzinie.

Wykonujemy regularne tłumaczenia następujących dokumentów medycznych:


 • Karty informacyjne

 • Diagnozy

 • Certyfikaty medyczne

 • Wypisy

 • Wyniki patologiczne

 • Ulotki do opakowań leków

 • Sprawozdania i prezentacje

 • Opinie medyczne

x