Marketing und Werbung

Marketing-Übersetzungen sind besonders anspruchsvoll, da Ihre Wirksamkeit dadurch besteht, den richtigen Ton in der Zielsprache zu treffen. Durch einen korrekten Sprachstil kann die Botschaft an die jeweilige Zielgruppe optimal gelangen.
In Bereich Marketing sind die Regeln ganz anders als beispielsweise bei juristischen Übersetzungen. Marketing-Übersetzungen bedürfen viel Fingerspitzengefühl. Werbeslogans lassen sich nicht eins zu eins kopieren. Vielmehr geht es hierbei um die richtige Übertragung der Werbebotschaft in die Zielsprache durch gezielte Auswahl der sprachlichen Ausdrücke. Lassen Sie daher eine solche Übersetzung von professionellen Übersetzern anfertigen, die die den richtigen Wortlaut treffen.

Häufig gewünschte Übersetzungen im Bereich Marketing:


 • Broschüren


 • Präsentationen


 • Flyer


 • Lizenzen

 • Webseiten


 • Online-Shops


 • Angebotsbeschreibungen


 • Zulassungen

 • Kataloge


 • Werbetexte


 • Pressemitteilungen


Marketing translations

Marketing translations are particularly challenging as they are only effective if they strike the right note in the target language. By using the correct linguistic style, a message can be conveyed to the target audience with the meaning it has been intended to deliver. In the field of marketing translations, the guidelines are totally different than for legal translations, for example. Marketing translations require creativity and linguistic skills. Advertising slogans cannot be translated one to one. It is about correctly transferring the message into the target language by carefully choosing the correct terminology. Therefore, better leave marketing translations to professional translators who choose the right wording.

Frequently demanded translations in the field of marketing:


 • Brochures

 • Presentations

 • Flyer

 • Licences

 • Websites

 • Online shops

 • Special offers

 • Product registrations

 • Catalogues

 • Advertising texts

 • Press releases

Tłumaczenia marketingowe

Tłumaczenia marketingowe są szczególnie wymagające, ponieważ ich skuteczność polega na nadaniu właściwego tonu w języku docelowym. Poprawny styl językowy pozwala na jak najlepsze dotarcie z przekazem do grupy docelowej.
W dziedzinie marketingu zasady są zupełnie inne niż na przykład w przypadku tłumaczeń prawniczych. Tłumaczenia marketingowe wymagają dużej wrażliwości. Slogany reklamowe nie mogą być kopiowane jeden do jednego. Znacznie bardziej chodzi tu o prawidłowe przeniesienie przekazu reklamowego na język docelowy poprzez odpowiedni dobór wyrażeń językowych. Z tego względu tego typu zlecenia należy powierzać profesjonalnym tłumaczom, którzy dobiorą trafne sformułowania.

Jakie zlecenia marketingowe otrzymujemy najczęściej:


 • Broszury

 • Prezentacje

 • Ulotki

 • Licencje

 • Strony internetowe

 • Sklepy internetowe

 • Opisy ofert specjalnych

 • Zezwolenia

 • Katalogi

 • Teksty reklamowe

 • Komunikaty prasowe

x